A Citfin – Finanční trhy, a.s. legfontosabb adatai

Legfontosabb információk

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Prága 5 – Jinonice
Statisztikai azonosító: 250 79 069, adószám: CZ25079069
Bankkapcsolat: Citfin
Számlaszám: 1002091/2060
Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon mint cégbíróságon, B szakasz 4313 lajstromszámon

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

 

Igazgatóság

igazgatótanács elnöke és vezérigazgató: Martina Zvěřinová
igazgatótanács tagja és kereskedelmi igazgató: Ing. Dagmar Rottová, MBA
igazgatótanács tagja és műveleti igazgató és kockázati osztály igazgatója: Mgr. Jan Karger

 

Felügyelő bizottság

a felügyelő bizottság elnöke: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
a felügyelő bizottság tagja: Ing. Attila Kovács
a felügyelő bizottság tagja: Vilma Beková

Citfin - Finanční trhy, a.s. Aláírási eljárási rend

A vállalkozás nevében az igazgatótanács jár el úgy, hogy vagy az igazgatótanács elnöke önállóan, vagy az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja közösen.

 • Az igazgatótanács elnöke Martina Zvěřinová
 • Az igazgatótanács tagja Ing. Dagmar Rottová, MBA
 • Az igazgatótanács tagja Mgr. Jan Karger

A jogi lépések megtételére írásban megbízott és meghatalmazott további személyek a következők:

Citfin – Finanční trhy, a.s. ügyfelekkel megkötésre kerülő ügyfélkapcsolatok:

 • Martina Zvěřinová – CEO
 • Ing. Dagmar Rottová, MBA – CSO
 • Ing. Kateřina Chvátalová – Sales Manager SME
 • Tereza Doležalová DiS. – Authorised person SME, Sales Department

Engedélyek, tevékenységvégzési engedélyek és letölthető dokumentumok

  CNB Company Registration Confirmation; Citfin – Finanční trhy a.s.; available only in Czech! 16. 3. 2023 425 KB Letöltés
  Licenses of Citfin 16. 3. 2023 473 KB Letöltés
  Keretszerződés Citfin FT_2018_07_15 15. 7. 2018 305 KB Letöltés
  Általános kereskedelmi feltételek Citfin FT_2022_05_01 29. 4. 2022 527 KB Letöltés
  Társaság elkülönített bankszámlái Citfin FT_2022_11_30 30. 11. 2022 75 KB Letöltés
  Befektetési alkalmassági kérdőív Citfin FT_2017_01_01 15. 7. 2018 298 KB Letöltés
  Tájékoztató vállalkozóknak a Citfin FT_2022_11_30 30. 11. 2022 413 KB Letöltés
  Díjtáblázat Citfin FT_2021_09_07 7. 9. 2021 254 KB Letöltés
  The Articles of Association of Citfin FT_2023 24. 1. 2023 317 KB Letöltés
  Panaszkezelési eljárás Citfin_2023_01_17 17. 1. 2023 84 KB Letöltés
  BankServis User Manual Citfin FT_2023_06_01 1. 6. 2023 3 MB Letöltés
  Risks regarding futures trading 16. 3. 2023 112 KB Letöltés
  Alapvető tájékoztatás az adókezelés során nyújtott nemzetközi együttműködés 30. 10. 2020 68 KB Letöltés
  Methodical Instruction FIU No. 7 – Measures against politically exposed persons; available only in Czech!_2023_11_15 8. 3. 2024 1 MB Letöltés
  Citfin Risk Appetite Statement_2023_11_06 8. 11. 2023 79 KB Letöltés

Kapcsolódó információk

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról, valamint az EU Bizottság más kapcsolódó rendeletei (a továbbiakban: „EMIR”) új kötelezettségeket ró a származékos ügyletek résztvevőire. Az EMIR kötelezettségeket ír elő a származékos ügyletek szolgáltatói, valamint az azokat igénybe vevő ügyfelek számára.

Miután a Citfin – Finanční trhy, a.s. (a továbbiakban: „Citfin”) termékkínálata keretén belül deviza alapú származékos ügyleteket (Forward és Swap) is kínál, ezen deviza alapú származékos ügyletek nyújtása során az EMIR által meghatározott kötelezettségek teljesítésére van szükség.

 

EMIR-kötelezettségek

 1. EMIR szerinti ügyfél-kategorizálás. Az EMIR-ből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében az ügyfélnek tudnia kell, hogy Önök pénzügyi vagy nem pénzügyi (határérték feletti, határérték alatti) szerződő félnek minősülnek-e. A Citfin automatikusan „nem pénzügyi határérték alatti szerződő fél” kategóriába sorolja az ügyfeleit. Abban az esetben, ha úgy vélik, hogy az EMIR osztályozás keretén belül nem tartoznak a határérték alatti nem pénzügyi szerződő fél kategóriába, illetve esetleg úgy vélik, hogy ez bekövetkezik, haladéktalanul tájékoztassák e tényről a Citfint. Pénzügyi szerződő felek – a 2004/39/EK irányelvvel összhangban engedélyezett befektetési vállalkozások, a 006/48/EK irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézetek, a 73/239/EGK irányelvvel összhangban engedélyezett biztosítási vállalkozások, a 2002/83/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, a 2005/68/EK irányelvvel összhangban engedélyezett viszontbiztosítók, a 2009/65/EK irányelvvel összhangban engedélyezett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és – amennyiben vonatkozik rájuk – az alapkezelő társaságaik, a 2003/41/EK irányelv 6. cikkének  a)  pontja értelmében vett, foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények, valamint a 2011/61/EU irányelvvel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett alternatív befektetésialap-kezelők által kezelt alternatív befektetési alapok; Nem pénzügyi szerződő fél – a pénzügyi szerződő féltől eltérő, az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozás (a nem pénzügyi szerződő felek olyan pénzintézeti engedéllyel rendelkező személyek, amelyek nem rendelkeznek más engedéllyel (lásd fent)).   Az EMIR szerint a nem pénzügyi szerződő fél köteles ellenőrizni, hogy nem lépik-e túl a nyílt pozíciók a klíring küszöbértéket, azaz a központi szerződő fél általi klíringkötelezettségekkel kapcsolatos küszöbértéket:
  • A kötelező klíring határértékeket az EB 149/2013 sz. rendelkezésének 11. cikke a következőképpen határozza meg:
   • 1 Mrd. euró bruttó névérték az OTC hitelalapú származékos szerződések esetén,
   • 1 Mrd. euró bruttó névérték az OTC részvényalapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC kamatalapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC deviza alapú származékos szerződések esetén,
   • 3 Mrd. euró bruttó névérték az OTC árualapú származékos ügyletek és egyéb, fent fel nem tüntetett OTC származékos ügyletek esetén.
  • Abban az esetben, ha a nem pénzügyi fél meghaladja a küszöbértéket, köteles e tényről tájékoztatni az ESMA-t, a CsNB-t és a Citfint.
  • A határértékek mint az OTC származékos ügyletekről szóló szerződések 30 napos átlagos pozíciói kerülnek megfigyelésre.
 2. Lezáratlan határidős ügyletek egyeztetése Az EMIR egyik követelménye a lezáratlan származékos ügyletek egyeztetése. A Citfin a Bankservis alkalmazás, esetleg e-mail segítségével előírt időközönként az ügyfelei rendelkezésére bocsátja a lezáratlan származékos ügyletek adatait, valamint azok EMIR követelményeknek megfelelően meghatározott értékeit.

Az engedélyezési intervallumok a másik fél típusának és a nyitott üzletek számának függvényei:

  • Pénzügyi és határértéken felüli nem pénzügyi szerződő felek
   • naponta – több mint 500 nyitott ügylet
   • hetente – 51-499 nyitott ügylet
   • negyedévente – 50 vagy annál kevesebb nyitott határidős ügylet
  • Határérték alatti nem pénzügyi szerződő felek
   • negyedévente – több mint 100 nyitott határidős ügylet
   • évente – 100 vagy annál kevesebb nyitott határidős ügylet

2014 első negyedévétől elkezdődik a lezáratlan határidős ügyletek egyeztetésének folyamata, amely a lezáratlan határidős ügyletek ilyen egyeztetésének gyakoriságára vonatkozó követelményekkel összhangban kerül meghatározásra.

 1. Bejelentési kötelezettség Minden származékot kötelező bejelenteni az üzleti adatok nyilvántartásaiba. Megállapodást kell kötni arra vonatkozólag, hogy a felek melyike tesz majd eleget a cégnyilvántartásba való bejelentési kötelezettségnek, a Citfin az ügyfél helyett is eleget tehet a bejelentési kötelezettségnek, illetve az ügyfél maga is bejelenthet, vagy a bejelentés harmadik félre delegálható. Az ügyfeleknek azt javasoljuk, hogy bízzák a bejelentési kötelezettség teljesítését a Citfinre. Amennyiben a határidős ügyleteket az ügyfél maga kívánja bejelenteni, e tényről írásban kell tájékoztatnia a Citfint. Abban az esetben, ha a Citfin nem kapja meg ezt az információt az ügyféltől, az ügyfél helyett a Citfin tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek. Jogi személyek bejelentési kötelezettségének teljesítése vonatkozásában alapkövetelmény a jogi személyiség időszakos vagy tartós jogalany-azonosítójának (ún. legal entity identifier – a továbbiakban: „LEI”) közlése. A LEI a másik fél azonosítója, nélküle nem teljesíthető a bejelentési kötelezettség. A bejelentési kötelezettség 2014.02.12-től lép érvénybe. Ha a deviza alapú származékos ügyleteket igénybe vevő ügyfél nem tájékoztatja a Citfint a LEI azonosítójáról, nem teljesíti az EMIR-ből következő tájékoztatási kötelezettségét.
 2. A LEI azonosító megszerzése A LEI azonosító kiadása és fenntartása (éves alapon) díjköteles. A díjak mértéke szolgáltatófüggő. A Cseh Köztársaságban a LEI-szolgáltató a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Központi Értékpapír Letétkezelő Rt.), a kiadás díja 1875 CZK, az éves kezelési díj pedig 940 CZK. A Centrální depozitář cenných papírů, a.s. LEI jelentkezési lapot tartalmazó kérelme itt található. Valamennyi eddigi LEI-szolgáltató listája itt található meg. Kérjük, hogy LEI azonosítóját az obchod@citfin.cz címre küldje.

 

EMIR információforrások

https://www.esma.europa.eu/search/site/emir

Befektetési szolgáltatások nyújtása és különösen a befektetési eszközökkel való kereskedés során a Citfin – Finanční trhy, a.s. (továbbiakban „Citfin“) a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (“MiFID II”), illetve a MiFID II-nek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az említett irányelv alkalmazásában a fogalmak meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (“Végrehajtási rendelet”) és a tőkepiaci kötelezettségvállalásokról szóló, módosított Tt. 256/2004 sz. törvényben (továbbiakban „TPKV”) meghatározott követelményekkel kapcsolatban meghatározott szabályokat alkalmazza. E szabályok célja különösen az ügyfelek védelme, különös tekintettel a továbbítandó információk körére, az ügyfél szakértelmére és tapasztalatára vonatkozó információk értékelésére, valamint a befektetési eszközökre vonatkozó ügyfélmegbízások továbbítására és végrehajtására vonatkozó szabályokra.

A fő változások az alábbi területeket érintik:

 • A célpiac felmérése – az ügyfélnek kínált termék alkalmasságának vizsgálata – a Citfin teszteli az ügyfeleinek kínált termékek alkalmasságát. E követelmények teljesítése érdekében elkészítették és végrehajtották a beruházási kérdőívek frissítését. A cél a befektetési szolgáltatások lehetséges kockázatairól való tájékozottság növelése, különösen a nem professzionális ügyfelek körében, és ezáltal magasabb szintű védelem biztosítása számukra.
 • A megbízások végrehajtása a legjobb feltételek mellett és az ügyfél érdekeit szem előtt tartva – a Citfin olyan szabályokat határozott meg, amelyek biztosítják, hogy minden egyes ügyfélmegbízást a legjobb feltételek mellett hajtsanak végre, és hogy a megbízásokat következetesen a valóban legjobb feltételek mellett, tisztességesen, szakszerűen és az ügyfél érdekeinek megfelelően hajtsák végre.
 • Érdekütközések kezelése – a Citfin szabályokat és mechanizmusokat alkalmaz az érdekütközések elkerülésére. Az érdekütközések megelőzése érdekében a Citfin megfelelő szervezeti struktúrát épített ki, amely ellenőrzési mechanizmusokkal biztosítja az összeférhetetlen szerepek elkülönítését és az érdekütközések elkerülését.
 • Tájékoztatás a költségekről és a kapcsolódó díjakról – a befektetési szolgáltatásért vagy kiegészítő szolgáltatásokért az ügyfélnek felszámított valamennyi olyan költség és kapcsolódó díj, amelyet közzé kell tenni, az EU 2017/565 rendelet II. mellékletén alapul. Az Ügyfél kérésére a Citfin ezeket az információkat (konkrét költségek és díjak) az adott ügylet tárgyalása előtt adja meg, majd ezt követően a Csereügylet visszaigazolásában tételesen közli.

Az egyes területekre vonatkozó információkat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

 1. A társaság alapvető adatai
 2. Befektetési szolgáltatások és befektetési eszközök
 3. Ügyfélbesorolás
 4. Figyelmeztetés a befektetési eszközök használatával kapcsolatos kockázatokra
 5. Érdekütközési politika
 6. Az Ügyfél vagyonának kezelési szabályai
 7. Értékpapír-kereskedők Garanciaalapja
 8. Az utasítások végrehajtásának szabályai

A „Professzionális ügyféllé” való átminősítési kérelmet az alábbi helyen TALÁLJA.

A belföldi és a külföldi pénzügyi kapcsolat könyvelésének határidői:

A táblázatban szereplő idők a cut off time határidőket jelölik, ameddig az ügyfélnek kézbesítenie kell az átutalási megbízást a Citfin FT-nek, hogy a megbízás még aznap teljesíthető legyen. A pénzügyi tranzakció teljesítésének további feltétele a megfelelő pénzeszközfedezet az ügyfél Citfin FT által vezetett bankszámláján.

A külföldi pénzügyi tranzakcióknál a pénzeszközök kedvezményezett bankjában történő jóváírásának határidejét befolyásolják a tranzakciók pénzneme szerinti államok ünnepei és a kedvezményezett bankjának országa szerinti állami ünnepek.

Az EGT tagállamokon kívüli tranzakcióknál a kedvezményezett bankjában történő jóváírás határidőit a kapcsolattartó bankok tranzakciófeldolgozási módja befolyásolja.

 

NORMAL átutalási sürgősségű átutalási megbízás

Ha az ügyfél az átutalási megbízásban a NORMAL átutalási sürgősséget választja ki, és teljesíti a pénzügyi tranzakció végrehajtásának feltételeit (a pénzügyi tranzakció kézbesítése cut off time-on belül, rendelkezik elegendő fedezettel az ügyfél Citfin FT társaság által vezetett bankszámláján), a pénzeszközöket a kedvezményezett bankjába a következők szerint kézbesítik:

a) NORMAL átutalási sürgősségű belföldi pénzügyi kapcsolat esetén = a pénzügyi tranzakció még ugyanazon a napon kerül végrehajtásra akkor, ha nem állapodtak meg másról. A pénzeszközöket a banknak legkésőbb a következő munkanap végéig kézbesítik;
b) külföldi pénzügyi kapcsolat esetén = a pénzügyi tranzakció még ugyanazon a napon kerül végrehajtásra NORMAL átutalási sürgősséggel akkor, ha nem állapodtak meg másról. A pénzeszközöket a kedvezményezett bankjának lekésőbb 4 munkanapon belül kézbesítik;
c) ha az EUR pénznemű átutalási megbízás az aktuális naptári nappal azonos munkanapon 13 óráig került beadásra, a kedvezményezett bankjának bankszámláján legkésőbb a következő munkanapon kerülnek jóváírásra.

 

NORMAL FIZETÉSI SEBESSÉG

Cut off Time a fizetési megbízás átvételére és az ügylet fedezésére

 
Devizanemek Idő
minden devizanem 16.30

 

 

Az URGENT átutalási sürgősségű átutalási megbízás

Ha az ügyfél az átutalási megbízásban az URGENT átutalási sürgősséget választja ki, és teljesíti a pénzügyi tranzakció végrehajtásának feltételeit (a pénzügyi tranzakció kézbesítése cut off time-on belül, rendelkezik elegendő fedezettel az ügyfél Citfin FT társaság által vezetett bankszámláján), a pénzeszközöket a kedvezményezett bankjába a következők szerint kézbesítik:

a) belföldi pénzügyi kapcsolat esetén a pénzeszközök nem teljesíthetők URGENT átutalási sürgősséggel;
b) külföldi pénzügyi kapcsolat esetén = a pénzeszközök a következő munkanapon kerülnek kézbesítésre.

Ha az ügyfél az átutalási megbízásban az URGENT átutalási sürgősséget választja ki, az ilyen átutalásért a Citfin – Finanční trhy, a.s. társaság díjszabása szerinti díjat számlázzák ki, amely a www.citfin.cz honlapon került közzétételre.

URGENT FIZETÉSI SEBESSÉG

Cut off Time a fizetési megbízás átvételére és az ügylet fedezésére

PénznemIdő
CZK a Cseh Köztársaságon belül12.30
CZK külföld11.30
kurz Forint pro směnu devizHUF Magyarországranem lehetséges
kurz Forint pro směnu devizHUF külföldre08.30
EUR az EGT*-be15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR az EGT*-n kívül13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnem lehet
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnem lehet
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnem lehet
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnem lehet
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnem lehet
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnem lehet
kurz Rumunské leu pro směnu devizRONnem lehet
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnem lehet

*EGT –  Európai Gazdasági Térség, az Európai Unió valamennyi tagállama, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Lichtenstein.