Felhasználási szabályzat

Bevezető rendelkezések

A www.citfin.hu weboldal internetes és műszaki dizájnjának üzemeltetője és tulajdonosa a Citfin – Finanční trhy, a.s. részvénytársaság (székhelye: Radlická 751/113e, 158 00 Prága 5 – Jinonice, a továbbiakban „üzemeltető”), amely a szerőzi jogról szóló, hatályos szerkesztésű 121/2000 Tt. sz. törvény rendelkezéseivel összhangban a szóban forgó weboldallal kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésére jogosult. A www.citfin.hu weboldal tárhelyét az ACTIVE 24, s.r.o. társaság (székhelye: Sokolovská 394/17, 186 00 Prága 8) biztosítja.

A szerzői jogról szóló törvény szerinti licenc értelmében az üzemeltetőt illeti meg a weboldal tartalmával – beleértve a weboldalon található valamennyi szöveget, formatervet, műszaki rajzot, grafikát és minden ábrát –, valamint a szóban forgó weboldal által tartalmazott fájlok kiválasztásával és elrendezésével kapcsolatos összes jog.

Az üzemeltető ezúton adja ki a www.citfin.cz weboldal felhasználási szabályzatát (a továbbiakban mint „Szabályzat”). A www.citfin.hu weboldal ingyenesen hozzáférhető, és használatára a jelen Szabályzat vonatkozik.

A használat módja

A felhasználó vállalja, hogy a www.citfin.cz weboldal használata során a Cseh Köztársaság területén érvényes előírásokkal, jó erkölccsel és a jelen Szabályzattal összhangban jár el, továbbá semmilyen módon nem rontja sem az üzemeltető, sem a többi felhasználó jó hírnevét. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy különösen

  • nem avatkozik be a www.citfin.hu weboldal biztonságába, műszaki lényegébe, sem tartalmába, illetve azokkal semmilyen módon nem él vissza,
  • nem avatkozik be a szóban forgó weboldal más felhasználók általi használatába,
  • nem veszi igénybe a weboldalt nemkívánatos üzenetek (spamek), láncüzenetek küldésére,
  • nem küld a weboldalra vírusokat, sem semmilyen veszélyes vagy káros programot tartalmazó üzeneteket,
  • nem hoz létre hamis (fake) üzeneteket a feladó személyazonosságának meghamisítása céljával, és nem próbál meg bejutni más felhasználók fiókjába,
  • nem próbál meg hozzáférést szerezni a www.citfin.hu weboldal olyan részeihez, amelyek használatára a nagy nyilvánosság nem jogosult,
  • nem terjeszt a weboldalon a Cseh Köztársaság törvényeit megszegő üzeneteket, sem anyagokat.

Az üzemeltető felelősségének korlátozása

A www.citfin.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató, és nem kötelező érvényű. Az üzemeltető nem felel a weboldalon található információk helyességéért, sem teljességéért. Kifejezetten eltérő értelmű rendelkezés hiányában a weboldalon közzétett adatok és információk, kivéve a jelen Szabályzatot, nem képeznek semmilyen, az üzemeltető és a felhasználó közötti jogviszony létrejöttére irányuló jogi aktust.

Az üzemeltető előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor megváltoztathatja a jelen weboldalon közzétett információkat.

Az üzemeltető nem felel a www.citfin.hu weboldal használatával kapcsolatosan a felhasználók oldalán esetlegesen felmerülő károkért.

Az üzemeltető továbbá semmilyen felelősséggel nem tartozik a www.citfin.hu weboldal igénybevételével bármilyen harmadik fél által folytatott más reklámért, illetve a népszerűsítés más formájáért.

Az üzemeltetőt továbbá semmilyen felelősség nem terheli a www.citfin.hu weboldalon keresztül meglátogatható harmadik felek weboldalainak tartalmáért.

Záró rendelkezések

Az üzemeltető jogosult a jelen Szabályzatot bármilyen módon megváltoztatni. A weboldal Felhasználási Szabályzata a közzététel napjával hatályos.

A feltételek közzétételére 2018. 09. 01-jén került sor.